Process för händelsehantering

Tidslinjen nedan beskriver händelsehanteringen i KIA.

Processen för en händelse i KIA

Uppdaterad: