Anmäla händelsen till Försäkringskassan, AFA Försäkring och Arbetsmiljöverket

Här kan du se hur du anmäler händelser till berörda myndigheter.

Uppdaterad: