Anmäla händelsen till Försäkringskassan, AFA Försäkring och Arbetsmiljöverket

Här kan du se hur du anmäler händelser till berörda myndigheter.

26 augusti 2015