Välkommen till en webbaserad utbildning i KIA

KIA är kommunens system för att rapportera tillbud och olycksfall.
Här får du kunskap om hur du använder systemet och varför vi ska anmäla tillbud och olycksfall.

I filmen nedan kan du se hur du kan bidra till en säker och trygg arbetsmiljö för alla medarbetare i Uppsala kommun.