Händelsens status

Här ser du hur du tolkar de symboler som visar status för en händelse.

Uppdaterad: